Beslag laten leggen door deurwaarders

Het komt dagelijks voor dat deurwaarders van incassobureaus beslag laten leggen op goederen en diensten.

Een deurwaarder kan vrij gemakkelijk beslag leggen op tastbare goederen zoals auto’s en juwelen. Het is lastiger beslag te leggen op niet-tastbare goederen, zoals diensten en vorderingen. Een voorbeeld van een Vordering is: een betaling die in de nabije toekomst zal plaatsvinden.

Het in beslag nemen van goederen gebeurt dagelijks bij zowel particulieren als ook bij bedrijven. Hieronder zullen twee voorbeelden worden uitgewerkt van beslag leggingen door deurwaarders. Een voorbeeld voor particulieren, ook wel natuurlijke personen genoemd. En een voorbeeld voor een bedrijf, zoals een BV, VOF, ZZP of Freelancer. Deze bedrijven worden ook wel niet-natuurlijke personen genoemd.

Beslaglegging bij particulieren

Wie kan beslag laten leggen bij particulieren? Indien je geld krijgt van een particulier zal je altijd eerst een factuur moeten sturen. Indien de betaling uitblijft, zal een betalingsherinnering en/of aanmaning gestuurd moeten worden. Deze facturen en herinneringen moet gestuurd worden als bewijs dat je alles hebt gedaan ten einde je geld te krijgen.

En waarop kan dan beslag worden gelegd?

Het is relatief eenvoudig beslag te laten leggen op ‘tastbare zaken’, zoals;

 • auto’s
 • scooters
 • boten
 • stereo-apparatuur
 • computers
 • fitness apparatuur
 • etc.

Ook tastbare zaken zoals een woning of vakantiehuis is relatief eenvoudig.

Heel officieel mag een deurwaarder bij het leeg halen van een woning de volgende zaken niet meenemen:

 • het bed
 • schone kleding voor een paar dagen
 • eten voor een paar dagen

Beslaglegging niet-tastbare zaken

Het is ook mogelijk dat beslag wordt gelegd op het inkomen van een particulier. Dat werkt als volgt: de deurwaarder heeft de bevoegdheid zich te melden bij de werkgever van de particulier die in gebreke is gebleven met zijn betalingsverplichtingen. De deurwaarder moet zich legitimeren bij de werkgever. De deurwaarder dient bij de directie (of de salarisadministratie0 aannemelijk te maken dat er een of meer vorderingen openstaan tegen een medewerker van het bedrijf. De werkgever zal in de meeste gevallen mee werken aan loonbeslag.

Loonbeslag wil zeggen dat een gedeelte van het salaris of loon niet wordt uitgekeerd aan de werknemer, maar er wordt een gedeelte van het salaris direct overgemaakt op de bankrekening van de deurwaarder. De deurwaarder zal een deel van dit geld inhouden voor het betalen van zijn eigen rekeningen. Het grootste gedeelte van het salaris zal worden uitbetaald aan de opdrachtgever van het incassobureau. Het is mogelijk dat de particulier waarbij loonbeslag wordt gelegd failliet zal gaan. Deze persoon komt dan in aanmerkingen voor schuldsanering via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ook wel de WSNP genoemd.

Beslaglegging bij bedrijven

Bij bedrijven kan de deurwaarder soms eenvoudig een beslaglegging ten uitvoer brengen. De meeste bedrijven hebben namelijk voorraden en winkelinventaris. Winkelinventaris en kantoorinventaris zoals:

 • kassa-systemen
 • vitrinekasten
 • koelkasten en diepvriezers
 • stellingen
 • bureaus en stoelen
 • printers
 • etc.

Ook voorraden kunnen makkelijk in beslag worden genomen.

De rol van de deurwaarder en het incassobureau

Het is dus makkelijk beslag te laten leggen op roerende goederen (zoals auto’s) en onroerende goederen, zoals huizen. Een goede deurwaarder bewijst zijn meerwaarde bij de lastiger te achterhalen waardevolle zaken, zoals (buitenlandse) bankrekeningen. Het is een veel voorkomende vorm van beslaglegging door een incassobureau.

Beslag leggen op bankrekeningen

Het is van belang dat de bank mee werkt bij het in beslag laten nemen van tegoeden op bankrekeningen.

Indien de bank mee werkt aan deze beslag legging, dan wordt het geld dat op de bankrekening staat niet meteen aan u uit gekeerd. U dient eerst bij de rechtbank aannemelijk te maken dat uw eis gegrond is. Dat wil zeggen: u zal de rechter moeten uitleggen waarom u recht hebt op een deel van het geld op de bankrekeningen.

De rol van de rechtbank

Uit bovenstaande blijkt dat u altijd moet kunnen aantonen dat u een vordering hebt op een particulier of bedrijf. Ook moet u kunnen bewijzen dat u er alles aan hebt gedaan uw geld te krijgen. Dat kan u bewijzen door veel aangetekende brieven te versturen. Uiteraard is een handtekening onder een contract van grote waarde indien u ooit met uw vordering voor de rechter komt te staan bij het kantongerecht of de rechtbank,

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 92

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op