Om uw vordering op een wanbetaler uitbetaald te krijgen schakelt u de deurwaarder in. In principe is het zo dat de deurwaarder zelf door een incassobureau wordt ingeschakeld. Het incassobureau tracht namelijk in eerste instantie de wanbetaler middels aanmaningen over te halen om de openstaande rekening als nog te vereffenen. Daartoe wordt door het incassobureau meerdere aanmaningen verstuurd indien de wanbetaler daarbij niet reageert. Zodra de wanbetaler meerdere malen aan het betalen van de openstaande schuld is herinnerd, dan kan het incassobureau de deurwaarder inschakelen opdat via gerechtelijke stappen de vordering via in beslag name gelijk wordt getrokken.

Aanmaningen

Bij openstaande schulden welke door een wanbetaler niet worden vergoed, wordt een incassobureau ingeschakeld. Het incassobureau tracht de wanbetaler over te halen om de schuld als nog binnen de gestelde periode te vergoeding. Dit geschiedt dan ook voordat er een deurwaarder wordt ingeschakeld. Met één of meerdere aanmaningen wordt de wanbetaler aangespoord om de openstaande schuld alsnog te verrekenen. Aangezien een aanmaning door de wanbetaler als vrij “vervelend” wordt beschouwd, gaan wanbetalers bij het verkrijgen van een aanmaning al vrij snel overstag. Toch kan het zijn dat de wanbetaler niet kan of niet wil betalen. Om in die omstandigheden alsnog de rekening te vereffenen wordt de deurwaarder ingeschakeld.

Dagvaarding

De deurwaarder maakt de wanbetalings zaak aanhangig bij de kantonrechter, waarmee de procedure in gang wordt gezet. De deurwaarder zal de wanbetaler dan een dagvaarding overhandigen waarmee de wanbetaler voor de kantonrechter moet verschijnen. De wanbetaler kan daarbij uiteraard tegen het door de deurwaarder gestelde in verweer gaan. Gewoonlijk is het echter zo dat de oorzaak bij het niet betalen van de rekening bij de wanbetaler zelf ligt en dus staat de deurwaarder in zijn recht. De kantonrechter zal dan ook – mits er geen zwaarwegende argumenten vanuit de wanbetaler komen – in het voordeel spreken van de deurwaarder.

Gerechtelijk vonnis

De kantonrechter heeft de deurwaarder in het gelijk gesteld, en daarmee spreekt de kantonrechter eveneens een vonnis uit. Met dit vonnis heeft de deurwaarder het recht aan zijn zijde, en dus kan de deurwaarder met het vonnis in zijn hand het recht halen. De wanbetaler dient goedschiks of kwaadschiks over de brug te komen. De wanbetaler krijgt van de kantonrechter de mogelijkheid om zelfstandig binnen de gestelde termijn het gevorderde bedrag over te maken. Gebeurt dit alsnog niet, dan heeft de deurwaarder het recht om met het vonnis in de hand over te gaan tot in beslag name van het opgebouwde vermogen van de wanbetaler.

In beslag name vermogen

Zodra de wanbetaler de openstaande schuld conform het vonnis niet binnen de gestelde periode kan of wil betalen, dan kan de deurwaarder overgaan tot in beslag name. Heeft de wanbetaler loon, dan kan dit gevorderd worden. Daarnaast kan de deurwaarder een bezoek bij de wanbetaler thuis brengen, waarbij met assistentie van de politie goederen en inboedel in beslag worden genomen om zo de openstaande schuld te verrekenen. Ook kan dit betekenen dat de auto van de wanbetaler in beslag wordt genomen. Zodoende zorgt de deurwaarder ervoor dat de rekening met de wanbetaler gelijk wordt getrokken.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 92

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op