Wat is een gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar die deel uitmaakt van de uitvoerende macht. Hij is een ambtenaar die benoemd is door de Koning en heeft een stage gedaan bij een gerechtsdeurwaarderkantoor zodat deze in aanmerking komt om benoemd te worden als gerechtsdeurwaarder. Van opleiding is hij dokter of licentiaat in de rechten. Wanneer een gerechtsdeurwaarder benoemd wordt dan is hij verantwoordelijk in een gerechtelijk arrondissement. Verder heeft de gerechtsdeurwaarder geen enkele bevoegdheid en hij mag tevens geen ander beroep uitoefenen.

Een gerechtsdeurwaarder bij een echtscheiding

Een gerechtsdeurwaarder is een officiële informant en daarom heeft hij op enkele uitzonderingen na het monopolie op het betekenen van akten. Hij kan dus partijen oproepen wanneer er sprake is van een echtscheiding om voor de rechter te verschijnen en daarbij is hij ook de betrokkene om de inhoud van een vonnis of akte mede te delen. Hierbij zal een gerechtsdeurwaarder beide partijen inlichten over hun rechten en plichten. Een gerechtsdeurwaarder is tevens een ideale bemiddelaar hetgeen ook wel eens handig kan zijn bij een echtscheiding, denk maar eens bij het verdelen van bezittingen en dergelijke. Tenslotte heeft de gerechtsdeurwaarder de plicht om onpartijdig te zijn wat een echtscheidingsprocedure natuurlijk ten goede komt.

De rol van een gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder heeft als rol om eenieders belangen te waarborgen. Hij is een openbaar ambtenaar en daarom is hij gebonden door het beroepsgeheim. Hij zal ook een eed moeten afleggen dat hij zich zal schikken naar de wetten en verordeningen van zijn ambt en tevens zal hij zijn functies stipt en nauwgezet moeten uitvoeren. Ook is een gerechtsdeurwaarder verplicht om zijn ambt uit te oefenen wanneer hij hierom wordt verzocht en zal hij iedereen moeten bijstaan die hierom verzoekt.

Aansprakelijkheid van een gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder kan op verschillende vlakken aansprakelijk worden gesteld. Zo is de gerechtsdeurwaarder zowel strafrechtelijk, burgerrechtelijk als tuchtrechtelijk aansprakelijk. Wanneer een gerechtsdeurwaarder dus met opzet en zonder wettige reden een privé woning binnendringt dan zal hij strafrechtelijk worden vervolgd. Dit houdt tevens in dat hij veroordeeld kan worden alsmede dat hij een boete zal moeten betalen en een schadevergoeding. Ook kan hij worden geschorst.

Een gerechtsdeurwaarder als bemiddelaar

Wanneer u een gerechtsdeurwaarder inschakelt kan deze fungeren als een bemiddelaar. Dit is vooral handig wanneer u beschikt over een overmatige schuldenlast aangezien de gerechtsdeurwaarder dan kan bemiddelen met de schuldeisers. Hierbij zal de gerechtsdeurwaarder de schuldeisers gelijk behandelen en bovendien heeft een een gerechtsdeurwaarder een grondige kennis die hij kan toepassen bij het vormen van een mening.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 92

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op