Openstaande rekeningen dienen betaald te worden, en dus schakelt u het incassobureau in. Feitelijk neemt het incassobureau daarbij het contract over, waarna het ingeschakelde incassobureau direct overgaat tot het versturen van aanmaningen geadresseerd aan de wanbetaler. Afhankelijk van de omstandigheden van de wanbetaler kan mogelijk worden overgegaan tot een betalingsregeling met de wanbetaler. Zodoende heeft de wanbetaler nog de mogelijkheid om via het ingeschakelde incassobureau de rekening te betalen. Bestaat de mogelijkheid echter niet om via een betalingsregeling de openstaande rekening te vereffenen dan zal het incassobureau zwaardere middelen inzetten, zoals het inschakelen van de deurwaarder waarmee gerechtelijke stappen tegen de wanbetaler worden genomen.

Overhalen om te betalen

Het incassobureau neemt het nog onbetaalde contract over en dus geeft u als schuldeiser de vordering uit handen. Het ingeschakelde incassobureau zal dan ook direct actie ondernemen om de wanbetaler ervan te overtuigen dat de openstaande rekening per ommegaande betaald moet worden. Zodoende kunnen middels de extra druk via het incassobureau vele wanbetalers er reeds op aangespoord worden om tot betaling of tot het aangaan van een betalingsregeling over te gaan. Daarmee kan het incassobureau dus snel en handig de wanbetaler overhalen om de rekening te betalen. Om ook de openstaande rekeningen bij een wanbetaler betaald te krijgen schakelt u de doeltreffendheid van het incassobureau in.

De gerechtsdeurwaarder

De wanbetaler heeft na de druk van het incassobureau alsnog niet betaald, en dus dient de volgende stap te worden ondernomen. Via het incassobureau wordt de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De gerechtsdeurwaarder legt de zaak aan de kantonrechter voor, waartoe de gerechtsdeurwaarder ook de wanbetaler persoonlijk dagvaardigt. De wanbetaler wordt uitgenodigd om voor de kantonrechter te verschijnen om zo mogelijk verweer aan te dragen. Zijn er onvoldoende krachtige redenen vanuit de wanbetaler waarom de rekening(en) niet is betaald, dan spreekt de kantonrechter ten gunste van de deurwaarder het vonnis uit. Met het vonnis in de hand kan tot vereffening van de openstaande rekening worden overgegaan.

Betaling na vonnis

Zodra de kantonrechter het vonnis heeft uitgesproken, dan heeft de wanbetaler nog een laatste kans om over te gaan tot betaling van de openstaande rekening. Let wel, die rekening is door de gerechtelijke procedure gegroeid. Binnen de gestelde termijn voor betaling opgesteld in het vonnis dient de wanbetaler het bedrag aan de gerechtsdeurwaarder te voldoen. Zodoende kan op een nette manier na het uitspreken van het vonnis, de rekening worden voldaan. Toch bestaan er situaties waarbij de wanbetaler alsnog niet wil of kan betalen en dan wordt door de gerechtsdeurwaarder overgegaan tot de in beslag name van spullen. Schakel ook het incassobureau in om uw rekeningen betaald te krijgen.

In beslag name na vonnis

Kan of wil de wanbetaler niet betalen, dan zal de gerechtsdeurwaarder met het vonnis op zak de rekening vereffenen. Dit kan betekenen dat het loon wordt gevorderd, maar het kan ook betekenen dat de auto en inboedel van de wanbetaler in beslag wordt genomen. Met die spullen en goederen wordt de rekening vereffend zodoende dat de wanbetaler geen schuld meer heeft. Met de inschakeling van het incassobureau kunt u ook de openstaande rekeningen betaald krijgen. Neem daartoe contact op met het juridisch incassobureau zodat uw openstaande vorderingen worden voldaan.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 92

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op