Wanneer is het zinvol een incassoprocedure te starten?

Dat is een veel gestelde vraag, En het antwoord op deze vraag hangt meestal af van de hoeveel geld die een incasso procedure oplevert. Een incassoprocedure wordt pas gestart indien alle andere mogelijkheden om geld te halen zijn mislukt.

Het is namelijk mogelijk dat iemand een incassoprocedure wint en toch verlies leidt. Daarom wordt hieronder uitgelegd welke partijen een rol (kunnen) spelen bij een incasso traject.

Ook wordt uitgelegd waarom een incassoprocedure geld kost.

Veel goederen en diensten worden geleverd waarbij de betaling direct plaats vindt. Denk aan het kopen van een boek in een boekwinkel. Het boek wordt pas meegenomen, indien de rekening hiervoor contact is voldaan.

Hoe ontstaat een incasso procedure?lt;br>

Er zijn echter ook momenten waarbij spullen worden meegenomen, waarvoor betaling pas achteraf geschiedt. Denk hierbij aan de fabrikant die spullen levert bij de winkeliers die de spullen van de fabrikant verkopen. Zodra de winkelier de spullen niet betaalt, kan de fabrikant onderstaande partijen inschakelen om alsnog zijn geld te krijgen voor de geleverde goederen. Middels een incassoprocedure geeft de fabrikant (in dit geval) de geldelijke vordering aan een derde om deze alsnog te kunnen innen.

Welke partijen zijn betrokken bij incasso procedure

De belangrijkste partijen bij een incassoprocedure zijn de deurwaarder en de kantonrechter.

Deurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is benoemd door de Koningin. Deurwaarders voeren vele incassoprocedures uit. Onderdeel van een incassoprocedure kan het in beslag nemen van goederen zijn.

Een deurwaarder is officieel bevoegd een beslaglegging op te leggen. Ook is een deurwaarder bevoegd deze beslaglegging werkelijk ten uitvoer te brengen. Wat is het verschil tussen deze twee? Het voornemen tot beslaglegging kan worden gezien als een eerste dreigement. Dit eerste dreigement is voor veel bedrijven en particulieren voldoende om alsnog over te gaan tot betaling van de openstaande schuld. Indien dan alsnog niet wordt betaald kan de deurwaarder op andere wijze gaan incasseren.

De deurwaarder maakt kosten tijdens de gehele incassoprocedure, denk aan kosten zoals:

 • het opstellen van aanmaningsbrieven
 • het opstellen van een dwangbevel
 • algemene kantoorkosten
 • kosten voor opslag van in beslag genomen goederen
 • etc.

Kantongerecht

De deurwaarder kan tijdens het incassotraject te maken krijgen met de rechtbank. Zo is het mogelijk dat iemand hardnekkig weigert te betalen. Dan kan de deurwaarder de eis van de opdrachtgever extra kracht bijzetten door zich te wenden tot de kantonrechter. De kantonrechter kan de deurwaarder in het gelijkstellen, zodat de deurwaarder alsnog zijn gelijk kan halen.

De kosten van het kantongerecht bestaan onder andere uit:

 • griffiekosten
 • advocaatkosten

Overige partijen kunnen ook een rol spelen, zoals de Stadsbank en het UWV. Dat wordt hierna uitgelegd.

De rol van de Stadsbank

De Stadsbank is een bijzondere bank. Veel mensen die in de schulden zitten, kloppen aan bij de Stadsbank. Deze bank zorgt ervoor dat er elke maand een minimaal beschikbaar bedrag is om van te leven. Veel kosten zoals huur worden direct overgemaakt aan de woningcorporatie. Dan kan het geld nergens anders aan worden uitgegeven.

De kosten van de Stadsbank:

Het aanhouden van een bankrekening bij de Stadsbank kost geld. Het begeleiden van personen die in de schulden zitten kosten ook geld. Hiervoor is soms subsidie beschikbaar

De rol van het UWV

Het komt voor dat de kosten van een incassoprocedure erg hoog worden. Soms zijn de kosten van een incasso of incassoprocedure hoger dan de werkelijke vordering. Deze extra kosten kunnen verhaald op degene die de schulden heeft gemaakt. Daardoor kan iemand failliet gaan. Dat kan psychische problemen veroorzaken, waardoor iemand zijn baan kwijt raakt. Werkelozen kunnen een baan vinden bij het Werkplein van het UWV.

De rol van de rechtbank

Uit bovenstaande blijkt dat u altijd moet kunnen aantonen dat u een vordering hebt op een particulier of bedrijf. Ook moet u kunnen bewijzen dat u er alles aan hebt gedaan uw geld te krijgen. Dat kan u bewijzen door veel aangetekende brieven te versturen. Uiteraard is een handtekening onder een contract van grote waarde indien u ooit met uw vordering voor de rechter komt te staan bij het kantongerecht of de rechtbank.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 92

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op