Een eerste aanmaning van een incassobureau

Een incassobureau wordt ingeschakeld door een bedrijf of particulier die van mening is dat U hem of haar nog geld verschuldigd bent.

Door een deurwaarder van een incassobureau in te schakelen, wordt een eerste stap gezet naar het ten uitvoer leggen van de vermeende vordering.

Elke deurwaarder begint met een standaard brief, waarin u in gebreke wordt gesteld. Deze eerste is weliswaar standaard, maar deze brief dient alle details te bevatten waarom u in gebreke wordt gesteld. Enkele belangrijke details van de ingebrekestelling zijn:

 • het bedrag dat nog openstaat
 • de eerste datum van verzuim
 • de mogelijkheden om alsnog te betalen

Deze eerste brief zal veelal ondertekend zijn door een deurwaarder.

Geef altijd gehoor aan ingebrekestelling

Het is raadzaam contact op te nemen met het incassobureau. Soms is een betaling aan uw aandacht ontsnapt en bent u te laat met betalen. De ingebrekestelling is dan terecht. Het incassobureau biedt u de mogelijkheid het openstaande bedrag alsnog te betalen. Dat betalen kan uiteraard elektronisch worden uitgevoerd. Let echter op uiterste betaal termijnen. Soms is het raadzaam bij een ingebrekestelling door een incassobureau direct naar het incasso bureau toe te gaan. Ter plekke kan het openstaande bedrag contant worden betaald. Dan krijgt u een betaal bewijs en zijn er geen verdere nadelige gevolgen voor u.

Mogelijke gevolgen indien u niet reageert op de ingebrekestelling

De opdrachtgever zal een incasso machtiging verstrekken aan de deurwaarder. Daardoor is de deurwaarder instaat om u op te zoeken. De deurwaarder komt in dat geval bij u thuis langs om het bevel tot betalen te overhandigen.

Zolang u geen overeenstemming hebt bereikt kunnen de ingebrekestelling door het incassobureau verstrekkende gevolgen hebben voor u. Denk aan:

 • in beslag nemen van uw eigendommen
 • het bevriezen van uw banktegoeden
 • gevangenisstraf
 • BKR codering

Let op: indien u betalingsproblemen hebt, kan u een negatieve BKR-codering krijgen. Het bureau krediet Registratie in Tiel houdt dit bij. Een negatieve BKR codering betekent dat het lastiger voor u wordt nieuwe leningen, zoals krediet, hypotheek of financiering rond te krijgen

Indien u niets van u laat horen volgt er zeker een tweede brief van het incassobureau.

Deze tweede brief zal veelal ook ondertekend zijn door een deurwaarder.

Dwangbevel In naam der koningin

U kan besluiten niet te reageren op de in gebreke stelling door de deurwaarder. Op enig moment is de deurwaarder bevoegd u een Dwangbevel te overhandigen. Dit Dwangbevel wordt, indien mogelijk, persoonlijk aan u overhandigd door de deurwaarder. Dit dwangbevel is het op een na laatste redmiddel voor de deurwaarder om u te laten betalen. De laatste mogelijkheid die nu nog rest is het inschakelen van een advocaat.

Van Dwangbevel naar kantongerecht

De allerlaatste stap voor de deurwaarder is de gang naar het kantongerecht. Niet elke deurwaarder zal daadwerkelijk deze stap zetten. Het kost namelijk geld om een procedure aanhangig te maken bij de rechter. Bovendien kost het veel tijd om een zaak voor te laten komen bij het kanton gerecht. Houd er rekening mee dat sommige opdrachtgevers van deurwaarders wel elke zaak willen laten voorkomen. Dat heeft te maken met het stellen ven aan voorbeeld. Netjes gezet: het stellen van een voorbeeld schept een precedent. Hiermee wordt hopelijk voorkomen dat niemand kleine bedragen (van bijvoorbeeld minder dan 100 euro) niet meer betaalt. Let op: degene die een zaak verliest kan veelal opdraaien voor alle gemaakte advocaatkosten en griffiekosten

Laat u niet intimideren

Een incassoprocedure wordt door sommige bedrijven erg snel gestart. De deurwaarder moet altijd eerst onderzoeken of de aanklacht tegen u gegrond is. Dat gebeurt niet altijd zorgvuldig, dus soms heeft de deurwaarder onjuiste gegevens, waarop de vordering is gebaseerd. Zorg ervoor dat u kan aantonen dat u alle betalingen hebt uitgevoerd, dan is er niets aan de hand op het moment dat de deurwaarder bij u thuis op de stoep staat.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 92

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op