De kosten voor de deurwaarder worden aan de wanbetaler doorberekend. Zodra het contract van een wanbetaler terecht komt bij een incassobureau dan betekent het dat de schuld van de wanbetaler door de inzet van het incassobureau en de deurwaarder toeneemt. De kosten gemaakt door de deurwaarder zijn kosten aangaande het realiseren van de betaling van de schuld door de wanbetaler. Betaalt de wanbetaler de schuld in het begin van het traject dan zijn de kosten van de deurwaarder beperkt, echter komt het tot een gang naar de kantonrechter dan nemen de kosten voor de deurwaarder uiteraard toe. Indien de wanbetaler na aandringen van het incassobureau direct betaalt, zullen de kosten voor de wanbetaler mee vallen. Daartoe kan eveneens met het incassobureau een betalingsregeling worden afgesproken.

Administratiekosten

Gewoonlijk dient u door het incassobureau drie maal er aan herinnerd worden dat u een openstaande schuld moet betalen. Dit geschiedt middels aanmaningen. De administratie kosten voor de eerste aanmaning bedraagt orde grootte 15 euro, voor de tweede is dat orde grootte 25 euro en de derde maal is dat 50 euro. Drie maal is scheepsrecht, en gedurende deze fase zal de wanbetaler eraan worden herinnerd dat de schuld moet worden vereffend. Naast de administratiekosten kunnen het incassobureau en deurwaarder incassokosten in rekening brengen. Indien de wanbetaler in deze fase de openstaande schuld nog niet heeft voldaan dan worden gerechtelijke stappen ondernomen waarbij aanvullend griffiekosten voor de kantonrechter in rekening moeten worden gebracht.

Incassokosten

Zodra een incassobureau het contract behorende bij een openstaande schuld heeft overgenomen, worden daarbij direct door het incassobureau buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht. Dit zijn dus de kosten die opgevoerd mogen worden boven op de openstaande schuld. Het is echter zo dat deze kosten niet zomaar mogen oplopen voordat het tot een gerechtelijke zaak komt. Om de kosten voor de deurwaarder in het voortraject voor de wanbetaler binnen de beperken te houden, hebben rechters een richtlijn opgesteld waaraan incassobureau's zich moet houden. De gemaakte kosten van het incassobureau en deurwaarder dienen dan ook te voldoen aan de richtlijn zoals die is aangegeven in het Rapport Voorwerk II.

Richtlijn Rapport Voorwerk II

Voor het naar redelijkheid beperkt houden van de kosten van de deurwaarder is door de rechter een staffel tabel opgesteld. Deze tabel is een richtlijn waaraan incassobureau’s en deurwaarders moeten voldoen bij de bepaling van de buitengerechtelijke kosten. Kosten als bureaukosten, regelingskosten enzovoorts zijn ook kosten die hierbinnen moeten vallen. De Richtlijn Rapport Voorwerk II geeft dus aan hoeveel de wanbetaler maximaal bovenop de openstaande schuld aanvullend moet vergoeden. Bedraagt de openstaande schuld 500 euro dan betaalt u aanvullend voor de buitengerechtelijke deurwaarders kosten 75 euro exclusief BTW. Heeft u een schuld van 10.000 euro is dat 700 euro. U ziet via de staffel methode nemen de buitengerechtelijke kosten bij toenemende schuld procentueel gezien af. Worden door de schuldeiser hogere kosten in rekening gebracht, dan is dat onredelijk.

Griffiekosten

Komt het tot een gerechtelijke gang dan wordt dus de vordering van het incassobureau en deurwaarder voorgelegd aan de kantonrechter. Ook de kantonrechter maakt kosten en dus dienen griffiekosten vergoed te worden. Om ook daarbij de griffiekosten beperkt te houden, is daartoe een staffel tabel opgesteld voor de bepaling van de griffiekosten. Het griffierecht voor natuurlijke rechtspersonen stelt vast dat voor vonnissen omtrent bedragen tussen 500 euro en maximaal 12.500 euro 207 euro aan griffiekosten in rekening kunnen worden gebracht. Is de schuld meer tot een maximum van 25.000 euro dan bedragen de griffiekosten 437 euro.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 92

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op