Consumenten die de rekening niet betalen zijn wanbetalers. U heeft de consument een dienst of product geleverd. Tussen u als leverancier en de consument is daartoe een leveringscontract afgesloten. Daartoe heeft u als leverancier netjes aan uw verplichting voldaan, echter nu blijkt dat de consument de rekening niet kan, of niet wil betalen. Dat houdt in dat de consument aan contractbreuk doet en daarmee kan die consument als wanbetaler worden aangemerkt. U wilt uiteraard dat de rekening worden betaald. Daartoe kunt u een juridisch incassobureau inschakelen om het bedrag terug te vorderen van de wanbetalers. Middels een incasso bureau worden de wanbetalers aangespoord het openstaande bedrag alsnog per ommegaande te vereffenen.

Aanmaningen incassobureau

Een incassobureau wordt ingeschakeld om geld terug te vorderen. Daarbij wordt het openstaande contract door het incassobureau overgenomen. Zodra het incassobureau het contract heeft overgenomen zal het incassobureau direct de eerste aanmaning sturen, waarmee getracht wordt de wanbetaler aan te sporen om direct te betalen. U dient dan naast het verschuldigde bedrag eveneens buitengerechtelijke kosten te betalen, omdat dit kosten zijn voordat er een procedure bij de rechtbank wordt gestart. De kosten daarvan mogen niet meer dan 150 euro per 1000 euro van het te vorderen bedrag bedragen met een minimum van 40 euro. Ook rente kosten kunnen daarbij in rekening worden gebracht. Met het juridische incassobureau kunt u op een makkelijke manier uw onkosten terug krijgen aangezien de wanbetaler de rekening gaat betalen.

Inzet van de deurwaarder

Een deurwaarder is een advocaat gespecialiseerd in het terug vorderen van opeisbaar geld of vermogen. De deurwaarder legt dan ook de zaak voor aan de kantonrechter. De wanbetaler krijgt daarbij van de deurwaarder een dagvaarding waarmee wordt verzocht dat de wanbetaler voor de rechter moet verschijnen. Op basis van hoor en wederhoor besluit de kantonrechter via een vonnis of de wanbetaler moet betalen of niet. Gewoonlijk zal dit wel het geval zijn en daarmee legt de kantonrechter via het vonnis op, hoe en wanneer de wanbetaler het te vorderen bedrag moet betalen. Kan de wanbetaler echter niet betalen, dan kan de deurwaarder op basis van het vonnis beslag leggen op loon, uitkering, goederen, inboedel, of onroerende zaken.

In beslag name

Is door de kantonrechter een vonnis uitgesproken dan staat vast dat de wanbetaler over de brug moet komen. Dit betekent dat het te vorderen bedrag uiteraard is verhoogd door de extra gerechtelijke kosten. Zodoende zal de deurwaarder veelal een aanzienlijk bedrag aan spullen komen vorderen. De auto, inboedel, loon enzovoorts wordt meegenomen overeenkomstig de waarde van de te vorderen waarde. Zodoende kan de deurwaarder middels in beslag name van meerdere zaken de rekening vereffenen tussen de schuld eiser en de wanbetaler. In uitzonderlijke omstandigheden betekent dit dat er een betalingsregeling kan worden gestart.

Inschakelen incassobureau bij wanbetaling

Is uw vordering ook nog niet betaald en ziet het er naar uit dat u te maken heeft met een wanbetaler, dan maakt u handig gebruik van de diensten van het juridisch incassobureau. Het incassobureau neemt het contract over, waarna het incassobureau aan de slag gaat. Is de wanbetaler na meerdere aanmaningen nog niet overstag gegaan omtrent het betalen van de vergoeding, dan worden ten aanzien van de wanbetaler aanvullende juridische stappen ondernomen via de kantonrechter. Zodoende kan middels aanmaningen, dagvaarding en vonnis het openstaande bedrag met het loon en vermogen van de wanbetaler worden verrekend.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 92

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op